Zastrzeganie kart, Blika, aplikacji mobilnej oraz środków identyfikacji elektronicznej

Zastrzeganie kart płatniczych
Zagubioną, skradzioną lub nieprawnie użytą kartę należy jak najszybciej zastrzec. Można tego dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerami tel.:

  • 800 888 888 (bezpłatne połączenie) – infolinia Call Center SGB,
  • +48 828 828 828 (opłata zgodna z cennikiem operatora) – zastrzeżenie dokonane w Polsce przez ogólnopolski system zastrzegania kart: po podaniu nazwy Banku „Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu” połączenie zostanie przekierowane na infolinię banku zrzeszającego SGB-Banku S.A.

Powyższe numery dostępne są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Uwaga! Nie można posługiwać się kartą zastrzeżoną. Jeśli uda się ją odzyskać, należy ją zniszczyć. Zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

 

Dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej.

 

Zastrzeganie aplikacji Portfel SGB
Zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego z zainstalowanym Portfelem SGB z usługą BLIK można dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem tel.:

800 888 888

Zastrzeganie środków identyfikacji elektronicznej

Zastrzeżenia wydanych środków identyfikacji elektronicznej (np. dostęp do usługi Internet Banking) można dokonać:

  • wysyłając wiadomość SMS na numer +48503192188 o treści: BI#identyfikator, gdzie BI – to Blokada Identyfikatora, identyfikator to login do serwisu Internet Banking (SMS musi być wysłany z nr telefonu komórkowego podanego w Banku),
  • wysyłając wiadomość SMS na numer +48503192188 o treści: BI#identyfikator#PESEL (blokuje dostęp do IB z dowolnego telefonu),
  • osobiście w dowolnej placówce Banku,
  • telefonicznie w godzinach pracy Banku w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (wykaz placówek Banku wraz z danymi teleadresowymi).

Blokowanie dostępu do aplikacji mobilnej Nasz Bank
Dostęp do aplikacji mobilnej Nasz Bank można zablokować poprzez:

  • trzykrotne wpisanie błędnego kodu e-PIN w aplikacji mobilnej,
  • w aplikacji mobilnej w zakładce Ustawienia →Usuń użytkownika,
  • z poziomu serwisu bankowości internetowej: Ustawienia → Kanały dostępu i urządzenia → Usuń urządzenie mobilne,
  • osobiście w dowolnej placówce Banku.