Władze banku

 

Zarząd

Marek Byzdra
Prezes Zarządu

Jadwiga Ignaczak
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych

Agnieszka Jezierska
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

 

Rada Nadzorcza

Czesław Barańczyk
Przewodniczący RN

Ireneusz Znyk
Wiceprzewodniczący RN

Jan Gapiński
Sekretarz RN

Marianna Adach
Członek RN

Grzegorz Bartosik
Członek RN

Krystyna Cendrowicz
Członek RN

Kazimierz Cytryński
Członek RN

Tadeusz Gawroński
Członek RN

Mirosław Górajek
Członek RN

Grzegorz Koza
Członek RN

Włodzimierz Kukieła
Członek RN

Tadeusz Lewarski
Członek RN

Stanisław Madanowski
Członek RN

Danuta Malesa
Członek RN

Stanisław Marczak
Członek RN

Zbigniew Miazek
Członek RN

Jan Mikina
Członek RN

Adam Muranowicz
Członek RN

Jan Pawłowski
Członek RN

Marianna Strugińska
Członek RN

Eugeniusz Supera
Członek RN

Jan Wysocki
Członek RN

Jan Zieliński
Członek RN