Aplikacja mobilna Nasz Bank

Aplikację Nasz Bank Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej pobierzesz w sklepie Google Play (w przypadku korzystania z systemu Android), a w przypadku IOS w App Store pobierz NASZ BANK BSZŁ w Łowiczu.

Nasza aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelew QR
 • zakładanie i likwidacja lokat
 • natychmiastową aktywację oraz możliwość realizacji transakcji w usłudze BLIK-a oraz
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie haseł SMS i innych metod autoryzacji
 • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji
 • ustawienia dodatkowe, np. logowanie odciskiem palca
 • Instrukcje dla klientów:

 

Jak aktywować aplikację?

Krok 1. Uruchom aplikację (Wpisz swój identyfikator bankowości internetowej, zdefiniuj nazwę użytkownika, dodaj urządzenie mobilne w bankowości internetowej).

Krok 2. Ustal e-PIN (e-PIN będzie potrzebny do logowania do Aplikacji oraz zatwierdzenia transakcji).

Krok 3. Korzystaj z aplikacji (dostosuj ustawienia do swoich potrzeb, np. dostosuj infrormacje widoczne przed zalogowaniem lub dodaj odcisk palca).

 

Uwaga! Po zainstalowaniu i aktywacji Aplikacji zamieniony zostanie sposób autoryzacji transakcji z haseł SMS na autoryzację mobilną.

Jeśli korzystając z aplikacji chcą Państwo nadal korzystać z autoryzacji sms konieczny jest kontakt z Bankiem.

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakie są opłaty za korzystanie z aplikacji Nasz Bank? Pobranie i korzystanie aplikacji Nasz Bank jest bezpłatne. Nawiązuje ona jednak połączenie z Internetem i należy sprawdzić jakie opłaty nalicza operator sieci komórkowej za transmisję danych.

2. Czy do korzystania z aplikacji mobilnej Nasz Bank niezbędny jest pakiet danych internetowych? Tak, aplikacja łączy się z bankiem przez Internet.

3. Na ilu urządzeniach można aktywować Aplikację? Użytkownik może aktywować aplikację na maksymalnie czterech urządzenia jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że zalogowanie się na jednym urządzeniu spowoduje zakończenie sesji na wszystkich pozostałych.

4. Gdzie znajdę informację na jakich urządzeniach została aktywowana aplikacja? Informacje można odczytać w systemie bankowości internetowej Ustawieniaà Kanały dostępu i urządzenia à wyświetlone są nazwy urządzeń mobilnych.

5. Czy operacje wykonane w aplikacji będą widoczne na koncie bankowości internetowej? Tak, w historii rachunku będą widoczne wszystkie transakcje wykonane w aplikacji Nasz Bank.

6. Co zrobić w przypadku zmiany urządzenia mobilnego np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja, na inny? W przypadku zmiany telefonu na inny, należy na nim zainstalować i aktywować aplikację. Poprzednio powiązane urządzenie należy w bankowości internetowej odłączyć od konta (Ustawieniaà Kanały dostępu i urządzenia à Usuń urządzenie).

7. Co zrobić w przypadku utraty urządzenia mobilnego np. telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja? W przypadku utraty np. telefonu, należy w serwisie bankowości internetowej usunąć powiązane  urządzenie (Ustawienia à Kanały dostępu i urządzenia à Usuń urządzenie).

8. Jak można ustalić e-PIN do aplikacji Nasz Bank i jak go zmienić? Ustalenie kodu e-PIN odbywa się w momencie aktywacji aplikacji, lub z poziomu Ustawienia à Zmień e-PIN.

9. Co zrobić, gdy zapomnę kodu e-PIN do aplikacji? Kod e-PIN jest znany tylko i wyłącznie użytkownikowi aplikacji, nie jest nigdzie rejestrowany i nie ma możliwości jego przypomnienia. W sytuacji, gdy nie mamy włączonej mobilnej autoryzacji i logujemy się do systemu bankowości internetowej hasłem z SMS należy usunąć urządzenie mobilne w bankowości internetowej i ponownie aktywować aplikację. Natomiast jeśli mamy włączony sposób autoryzacji na autoryzację mobilną, wówczas należy zgłosić się do banku w celu zmiany sposobu autoryzacji na hasła SMS.