Karta Visa Business

Karta debetowa Visa Business Electron PayWave jest międzynarodową kartą płatniczą wydawaną do rachunku bieżącego.

Płatności zbliżeniowe
Płatności zbliżeniowe to szybkie, wygodne i bezpieczne transakcje we wszystkich placówkach handlowych i usługowych oznaczonych logo Visa

  • żeby dokonać płatności wystarczy zbliżyć kartę do czytnika
  • transakcje poniżej 100 zł nie wymagają potwierdzenia kodem PIN
  • karta pozostaje cały czas w Twoich rękach

Wypłaty z bankomatów
Karta pozwoli Ci wypłacić gotówkę w bankomatach oznaczonych logo Visa na całym świecie. Z ponad 3500 bankomatów w Polsce należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów wypłacisz gotówkę bez prowizji.

Cash back
Cash back to usługa umożliwiająca wypłatę gotówki z kasy punktu handlowo-usługowego przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; maksymalna wysokość wypłaty w usłudze cash back jest określana przez organizację płatniczą, a informacja o wysokości kwoty podawana jest klientowi przez punkt handlowo-usługowy; usługa jest dostępna w punktach oznaczonych logo Visa cash back.

Płatności internetowe
Używając karty możesz zapłacić za zakupy zrobione w internecie. Wystarczy podanie prawidłowego numeru karty, jej daty ważności i cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu (tzw. CVV2 / CVC2)

3D Secure
3D Secure to gwarancja bezpiecznych płatności w Internecie. Jest dodatkowym darmowym zabezpieczeniem płatności dokonywanych kartami w Internecie. W sklepach internetowych oznaczonych znakami, każdą transakcję potwierdzisz dodatkowym hasłem. Więcej o usłudze 3D Secure.

Bezpieczeństwo
Możesz sam zdecydować o wysokości dziennych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przeprowadzanych kartą. Poznaj inne zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty niezwłocznie ją zastrzeż.

Informacja o marżach walutowych
Tabela prezentuje wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001.W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank. Więcej o marżach walutowych.