Kredyt obrotowo-inwestycyjny Klęska

Kredyt obrotowo-inwestycyjny Klęska przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, powódź, huragan, przymrozki wiosenne.

Pokrycie wszystkich szkód
Maksymalna kwota kredytu może osiągnąć nawet łączną wysokość szkód, określoną w  „Protokole oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym sporządzonym po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego”. Jednym kredytem sfinansujesz zarówno straty w uprawach i/lub hodowli jak i w majątku trwałym.

Długi okres kredytowania
Maksymalny okres spłaty kredytu Klęska to 4 lata, a jeśli przedmiotem kredytowania jest odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich  – 6 lat. Na Twój wniosek udzielimy Ci karencji w spłacie kapitału na 12 miesięcy, a w przypadku odtworzenia sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich – na 24 miesiące.

Atrakcyjne oprocentowanie
Oprocentowanie kredytu obrotowo-inwestycyjnego Klęska oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.