Historia

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu od niemal 120 lat związany jest z lokalną społecznością. Oto najważniejsze i najciekawsze daty w jego historii:

Rok 1901
powstaje Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. Liczy 131 członków. To jeszcze czasy zaborów, więc protokół zebrania założycielskiego spisany zostaje po rosyjsku. Widnieje na nim podpis m.in. Władysława Grabskiego (1874 – 1938). Wybitny ekonomista, późniejszy premier i minister skarbu II RP wybrany zostaje w skład komisji rewizyjnej Towarzystwa.
Podstawowym celem powołanej w ten sposób instytucji bankowej jest uruchomienie szybkiego i taniego kredytu na zakup ziemi, budynków, maszyn i urządzeń, otwarcie warsztatów i zakładów pracy.

Rok 1904
Siedzibą Towarzystwa staje się budynek przy Starym Rynku 18, zakupiony od państwa Heleny i Józefa Kałużów. Do dziś znajduje się w nim Centrala Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Rok 1907
W budynku Towarzystwa udostępniono dwa pomieszczenia na zbiory Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych Władysława Tarczyńskiego. Blisko 20 lat później stają się one zaczątkiem zbiorów Muzeum Miejskiego w Łowiczu.

Rok 1922
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu zostaje przekształcone w Bank Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Lata 1939 – 1945
W czasie II wojny światowej działalność Banku zostaje ograniczona. Miejscowy starosta niemiecki przeznacza część budynku Banku na tzw. Dom Wspólnoty Niemieckiej. W styczniu 1945 roku budynek niemal w całości płonie. Udaje się jednak uratować prawie wszystkie dokumenty rachunkowo-księgowe.

Rok 1950
Na mocy dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej, Bank Ziemi Łowickiej zostaje przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Łowiczu, zrzeszoną w Państwowym Banku Rolnym.

Rok 1960
Gminna Kasa Spółdzielcza w Łowiczu staje się Bankiem Spółdzielczym w Łowiczu.

Lata 1989 - 1999
Banki spółdzielcze zaczynają funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej. Zostaje na nie nałożony obowiązek pozyskania funduszy własnych nieosiągalnych dla większości z nich. Stąd inicjatywa połączenia Banku Spółdzielczego w Łowiczu oraz banków spółdzielczych działających w sąsiednich gminach.

Rok 1999
1 stycznia rozpoczyna działalność Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu z placówkami w Bielawach, Chąśnie, Domaniewicach, Dmosinie, Godzianowie, Jeżowie, Kocierzewie, Lipcach Reymontowskich, Łowiczu, Nieborowie, Słupi i Zdunach.

Rok 2001
Do Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu dołącza Bank Spółdzielczy w Sadkowicach, stając się tym samym trzynastym oddziałem BSZŁ w Łowiczu.

Rok 2017
Bank uruchamia placówkę w Lesznowoli.

Rok 2022
Do Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu dołącza Bank Spółdzielczy w Wiskitkach i zostaje piętnastym oddziałem BSZŁ w Łowiczu.

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu powstał zanim odrodziło się niepodległe państwo polskie. Przetrwał burzliwy w historii naszego kraju wiek XX. W nowe tysiąclecie wszedł z wizją zachowania 100% polskiego kapitału i wykorzystywania go  w jak najbardziej efektywny sposób do wspierania lokalnych przedsiębiorców, unowocześniających swoje gospodarstwa rolników oraz ceniących indywidualne podejście do klienta mieszkańców ziemi łowickiej.