Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

W 2022 r. pojawił się program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jest elementem rządowego programu Polski Ład.  To nowe świadczenie stworzone dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia (świadczenie nie będzie zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko). Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • bankowości elektronicznej BSZŁ w Łowiczu,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS.

 

Jak złożyć wniosek przez Internet Banking BSZŁ w Łowiczu?

Krok 1:
Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej Banku i przejdź do zakładki Świadczenia. Wybierz rachunek, na który przekazywane będzie świadczenie Rodzina 500+. Domyślnie podstawi się rachunek prowadzony przez BSZŁ w Łowiczu, ale istnieje również możliwość wyboru innego rachunku. Dalej przejdź do opcji Wniosek Rodzina 500+. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej Banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.

Krok 2:
Wysłany wniosek możesz pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Krok 3:
Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku jego obsługa przez Bank jest zakończona. Wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.