Kredyt Dla Każdego

Dowolny cel
Kredyt gotówkowy DLA KAŻDEGO to nawet 24 000 zł, które  możesz wykorzystać na co tylko chcesz. Na wszystko.

Jeśli potrzebujesz wyższej kwoty sprawdź nasz Kredyt Gotówkowy.

Stałe oprocentowanie
Kredyt DLA KAŻDEGO oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej jedynie 5,50%.

Niska prowizja
Dla osób posiadających ROR lub rachunek bieżący w naszym Banku prowizja to 5,50%, dla pozostałych klientów 6,50%.

RRSO 12,99%
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosi 12,99%.

 

Informacja o RRSO oparta na reprezentatywnym przykładzie:

  • kwota udzielonego kredytu 14 000,00 zł
  • całkowita kwota kredytu 14 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy)
  • okres kredytowania 24 miesiące
  • roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,50%
  • całkowity koszt kredytu wynosi 1 715,98 zł, a w jego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 910,00 zł, odsetki od kredytu 805,98 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,99%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 15 715,98 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-02-2021 r.