Dobry Start - 300+

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

  • od 1.07.2022 r. złożysz wniosek tylko elektronicznie,

  • 30.11.2022 r. ostateczny termin składania wniosków.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Kto może ubiegać się o świadczenie 300plus?

Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci chodzących do przedszkola i do zerówki. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak wypełnić wniosek Dobry Start w systemie bankowości elektronicznej Banku?

Do wypelnienia wniosku potrzebujesz danych osobowych swoich i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry Start, w tym dzieci. Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  • Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej.

  • Wejdź do zakładki "Świadczenia",

  • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli jakiekolwiek dane podane w Banku uległy zmianie, uaktualnij je podczas wypełniania wniosku.

  • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  • Zatwierdź i zakończ wniosek.

  • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

*Uwaga! Podczas składania wniosku prosimy upewnić się, że przeglądarka internetowa nie blokuje wyskajujących okienek (w dolnej lub górnej częsci przeglądarki może pojawić się komunikat o zablokowaniu wyskakującego okna; należy zezwolić przeglądarce na otwieranie takich okien).