Kredyt obrotowy Gospodarz

Współczesne gospodarstwo rolne jest jak firma – żeby działać z sukcesem wymaga stałego dostępu do gotówki. Kredyt obrotowy Gospodarz przeznaczony jest właśnie na finansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Większe gospodarstwo – większa kwota kredytu
Maksymalna kwota kredytu ograniczona jest wielkością Twojego gospodarstwa i wynosi 5000 zł na 1 ha użytków rolnych.

Elastyczne zasady
Harmonogram spłat kredytu dostosujemy do specyfiki Twojej działalności. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie pobierzemy prowizji.

Swoboda wykorzystania
Kredytem Gospodarz możesz sfinansować m.in. zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanych materiałów siewnych, części zamiennych do maszyn i narzędzi rolniczych użytkowanych w gospodarstwie, paliwa na cele rolnicze. Nie wymagamy od Ciebie udokumentowania żadnego z tych wydatków.