Karta kredytowa

Karta kredytowa to dodatkowe środki, które masz do dyspozycji nawet przez 53 dni bez odsetek¹. Umożliwi Ci płacenie za produkty i usługi bez wykorzystywania Twoich własnych środków.

¹Warunkiem braku naliczenia odsetek jest całkowita spłata zadłużenia po upływie 22 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego.

Jak działa karta kredytowa?

  • każda wykonana kartą kredytową transakcja zmniejsza dostępny Ci limit kredytowy, który ustalany jest w oparciu o analizę Twoich dochodów
  • to Ty zdecydujesz, w jakim dniu miesiąca generowane będzie zestawienie transakcji dokonanych przy użyciu karty. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego (raz w miesiącu) masz 22 dni na spłatę zadłużenia
  • nie musisz spłacać całego wykorzystanego limitu – wystarczy, że zapłacisz jedynie kwotę minimalną
  • przyznany Ci limit kredytowy ma charakter odnawialny, to znaczy, że każda spłata zadłużenia zwiększa stan dostępnych środków

Karta kredytowa nie jest powiązana z Twoim kontem firmowym – możesz ją otrzymać nawet, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w naszym Banku.

Karta dodatkowa
Do Twojej karty kredytowej możesz dostać nawet trzy karty dodatkowe, których używać będą wskazane przez Ciebie osoby. To Ty zadecydujesz, jaką część limitu kredytowego udostępnisz im do wykorzystania.

3D Secure
3D Secure to gwarancja bezpiecznych płatności w Internecie. Jest dodatkowym darmowym zabezpieczeniem płatności dokonywanych kartami w Internecie. W sklepach internetowych oznaczonych znakami, każdą transakcję potwierdzisz dodatkowym hasłem. Więcej o usłudze 3D Secure.

Informacja o marżach walutowych
Tabela prezentuje wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001.W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank. Więcej o marżach walutowych.