Dane globalne

Administrator danych Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz.
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: bszl@bszl.com.pl, telefonicznie: 46 830 45 60 (z telefonów komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowiczu.
Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, w którym wiodącą rolę pełni Pan Jacek Rembikowski, z którym można się skontaktować:
• listownie na adres:ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowiczu.
• mailowo na adres: iodo@bszl.com.pl
• osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W ramach procesu obługi nasi pracownicy szczegółowo poinformują Panią/Pana co do obowiązkowego zakresu danych i zasadności ich podania.