Kredyt gotówkowy branżowy

Kredyt gotówkowy BRANŻOWY to nawet 100.000 zł, które możesz wykorzystać na co tylko chcesz.


Korzyści?

» oprocentowanie jedynie 6,90%

» kwota kredytu do 100.000 zł

» maksymalnie na 5 lat

» niska prowizja -  tylko 3%

» RRSO: 8,58%


Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w sektorze budżetowym, ubezpieczeniowym lub finansowym, m.in. w:

» administracji samorządowej,

» oświacie,

» służbie zdrowia,

» policji,

» państwowej straży pożarnej,

» gospodarce komunalnej,

» firmach ubezpieczeniowych,

» bankach.

Informacja oparta jest na reprezentatywnym przykładzie:
Kwota udzielonego kredytu 60 000 zł.
Całkowita kwota kredytu 60 000zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy).
Okres kredytowania 60 miesięcy.
Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,90% (WIBOR 12M powiększony o marżę 3,25 p.p).
Całkowity koszt kredytu wynosi 12 249,98 zł, w jego skład wchodzą prowizja za udzielenie kredytu 1 800 zł, odsetki od kredytu 10 449,98 zł, kosz usług dodatkowych 0 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8.58%. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 72 249,98 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.03.2022 r.