Konto Dogodne

Konto z kartą Mastercard i dostępem do bankowości internetowej.
Poczuj się komfortowo.

0 zł
Za prowadzenie rachunku.

0 zł
Za trzy standardowe przelewy internetowe.

0 zł
Za kartę – wystarczy, że w ciągu miesiąca rozliczone zostaną wykonane przez Ciebie kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł. Jeśli w miesiącu kalendarzowym rozliczone zostaną operacje bezgotówkowe na łączną kwotę niższą niż 500 zł, Bank pobierze opłatę w wysokości 10 zł.

Brak wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów.

Bezprowizyjne bankomaty
Gotówkę wypłacisz bez prowizji w ponad 3500 bankomatów w całej Polsce.

Aplikacje mobilne Nasz Bank i SGB Mobile

Informacje o aplikacji Nasz Bank
Informacje o aplikacji SGB Mobile

Opłaty i prowizje
Opłaty i prowizje dotyczące Konta Dogodnego znajdują się w Taryfie Prowizji i Opłat.