Lokata SRW

Lokata z oprocentowaniem opartym o stopę redyskonta weksli (SRW) to wyższy zysk i większa elastyczność.

Warunki zakładania lokat
 

Lokatę założysz w każdej placówce Banku lub przez Internet Banking. Sprawdź w komunikacie, na jaki okres i oprocentowanie możesz założyć lokatę. Możesz mieć kilka lokat założonych na różne okresy. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł.

 

Oprocentowanie
Oprocentowanie Lokaty SRW oparte jest o stopę redyskonta weksli pomniejszoną o marżę Banku. Stopa redyskonta weksli należy do podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i służy do określania ceny, po jakiej NBP skupuje weksle od banków komercyjnych. Jej wysokość ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Aktualną wartość SRW możesz sprawdzić tutaj. Aktualne oprocentowanie Lokaty SRW znajdziesz tutaj.

Gwarancje BFG
Środki do 100 000 euro ulokowane w naszym Banku gwarantowane są  przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.