Bankowość elektroniczna

System bankowości internetowej zapewnia stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach.

Stan środków na rachunku i historia transakcji
Bankowość internetowa to bieżący dostęp do informacji o posiadanych rachunkach. Umożliwia przeglądanie historii transakcji i generowanie wyciągów za wybrany okres.

Przelewy
Łatwo zrealizujesz przelew krajowy zwykły lub ekspresowy. Możesz również samodzielnie utworzyć stałe zlecenia oraz zdefiniować listę kontrahentów.

Doładowania
System bankowości internetowej możesz również wykorzystać, aby doładować telefon „na kartę”.

Autoryzacja transakcji
Dyspozycje wykonywane za pośrednictwem bankowości internetowej uwierzytelniane są za pomocą jednorazowych kodów (przesyłanych w formie SMS), tokenów lub aplikacji mobilnej.

Udostępniane produkty
Bank może udostępnić w bankowości elektronicznej rachunki w walucie PLN, rachunki walutowe, lokaty oraz kredyty.

Bezpieczeństwo bankowości internetowej
Poznaj podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

Podręczniki użytkowników bankowości internetowej:

 

Pliki do pobrania:

 

Aplikacja Nasz Bank (dla IBF) umożliwia:

  • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
  • dostęp do historii operacji
  • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
  • zatwierdzanie operacji– zastąpienie haseł SMS i innych metod autoryzacji
  • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do Banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji


Aplikację Nasz Bank Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej pobierzesz w sklepie Google Play (w przypadku korzystania z systemu Android), a w przypadku IOS w App Store pobierz NASZ BANK BSZŁ w Łowiczu.

Uwaga! Po zainstalowaniu i aktywacji Aplikacji zmieniony zostanie sposób autoryzacji transakcji z dotychczasowego (SMS, token) na autoryzację mobilną.

Jeśli  korzystając z aplikacji chcą Państwo nadal korzystać z dotychczasowej metody autoryzacji  konieczny jest kontakt z Bankiem.