URSUS – finansowanie fabryczne

W ramach współpracy pomiędzy Spółdzielczą Grupą Bankową (do której należy Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu) a polskim producentem maszyn rolniczych Ursus S.A. klienci naszego Banku mogą skorzystać z atrakcyjnego kredytu finansującego zakup wyrobów Ursus S.A. u producenta lub autoryzowanych sprzedawców. W ramach oferty promocyjnej prowizję od udzielonego kredytu pokrywa Ursus S.A.

Twoje korzyści
» wkład własny od 0%
» okres kredytowania do 15 lat
» proponujemy Ci nawet 24 miesiące karencji w spłacie kapitału i odsetek
» kredyt możesz spłacać w ratach miesięcznych lub kwartalnych

Oprocentowanie
» oprocentowanie zgodne z „Tabelą oprocentowania”, oparte o stawkę WIBOR 3M

Pogoda Łowicz z serwisu